مقامات در حال آغاز تحقیقات در مورد مرگ نوزادان در ناتینگهام هستند


بیمارستان دانشگاه ناتینگهام
بیمارستان دانشگاه ناتینگهام


– تبلیغات –

قرار است تحقیقات رسمی پلیس در مورد حوادث ناگوار مربوط به تلفات جانی و جراحات چند نوزاد در بیمارستان دانشگاه ناتینگهام (NUH) آغاز شود. این توسعه به عنوان بخشی از یک ارزیابی جامع مداوم از تسهیلات زایمان، به رهبری مامای ارشد دونا اوکندن، که بزرگترین بررسی در تاریخ بریتانیا را نشان می دهد، انجام می شود.

تصمیم پلیس ناتینگهام شایر برای شروع این تحقیقات به دنبال گفتگوهای مشترک با خانم اوکندن است.

کیت ماینل، رئیس پلیس ناتینگهام شایر، گفت: «روز چهارشنبه با دونا اوکندون ملاقات کردم تا در مورد بررسی مستقل او در مورد موارد زایمانی که بالقوه نگرانی جدی دارند در بیمارستان‌های دانشگاه ناتینگهام، NHS Trust و ایجاد تصویر واضح‌تری از کار، صحبت کنم. برگزار شود.

ما می خواهیم با بررسی کار کنیم، اما همچنین اطمینان حاصل کنیم که مانع پیشرفت آن نمی شویم. با این حال، می توانم بگویم که ما در حال آماده شدن برای آغاز تحقیقات پلیسی هستیم.

من دستیار رئیس پلیس راب گریفین را برای نظارت بر آماده سازی و تحقیقات بعدی منصوب کردم.

ما در حال حاضر در حال بررسی کار انجام شده در شروزبری و تلفورد توسط پلیس غرب مرسیا هستیم تا بفهمیم آنها چگونه تحقیقات خود را در کنار بررسی دونا اوکندن و هر درس آموخته شده انجام دادند.

ما اکنون با دونا اوکندن ملاقات کرده ایم و قصد داریم در آینده نزدیک با برخی از خانواده های محلی گفتگوهای اولیه داشته باشیم.دیدگاهتان را بنویسید