شعبه های رای گیری برای Bladen و Consett حوزه انتخابیه – مجله Consett


حوزه انتخابیه بلیدون و کانست - شعبه های رای گیری ژوئیه 2024
حوزه انتخابیه بلیدون و کنست – شعبه های رای گیری برای انتخابات عمومی در 4 ژوئیه 2024.

با توجه به برنامه ریزی انتخابات آینده برای پنجشنبه 4 ژوئیه 2024، مهم است که ساکنان Consett و مناطق اطراف آن بدانند که کجا می توانند رای دهند و نامزدها چه کسانی هستند. شعب اخذ رای از ساعت 7 صبح تا 10 شب کار خواهند کرد. در اینجا یک راهنمای جامع برای حوزه های رای گیری و نامزدهایی که برای حوزه انتخابیه Bladen و Consett شرکت می کنند، آورده شده است.

تقسیمات انتخاباتی

 1. تالار کلیسای بانوی ما تسبیح، جاده سبز برفی، پل شاتلی، کنست
  • شماره ایستگاه: BC26
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDCF-1 تا NWDCF-541
  • NWDEA-1 تا NWDEA-596/2
  • NWDEB-1 تا NWDEB-377
 2. مدرسه ابتدایی Benfieldside (اتاق جامعه)، Moorlands، Blackhill
  • شماره ایستگاه: BC27
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDEC-1 تا NWDEC-1287
 3. مدرسه ابتدایی Benfieldside (اتاق جامعه)، Moorlands، Blackhill
  • شماره ایستگاه: BC28
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDEC-1288 تا NWDEC-2462
 4. مرکز اجتماعی بلک‌هیل، خیابان درونت، بلک‌هیل
  • شماره ایستگاه: BC29
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDED-1 تا NWDED-498
  • NWDFB-1 تا NWDFB-243
 5. مرکز اجتماعی بلک‌هیل، خیابان درونت، بلک‌هیل
  • شماره ایستگاه: BC30
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDFD-1 تا NWDFD-970/2
 6. سالن ماسونی (بلک هیل)، خیابان لابورنوم، بلک هیل
  • شماره ایستگاه: BC31
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDFE-1 تا NWDFE-653
 7. تالار کلیسای باپتیست بلک‌هیل، جاده پمبرتون جدید، بلک‌هیل
  • شماره ایستگاه: BC32
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDFA-1/1 تا NWDFA-716
 8. تالار کلیسای باپتیست بلک‌هیل، جاده پمبرتون جدید، بلک‌هیل
  • شماره ایستگاه: BC33
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDFA-717 تا NWDFA-1088
  • NWDFC-1 تا NWDFC-530/1
 9. مرکز اجتماعی Burnopfield، Leazes، Syke Road
  • شماره ایستگاه: BC34
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDAA-3 تا NWDAA-961/2
  • NWDBA-1 تا NWDBA-276
 10. مرکز اجتماعی Burnopfield، Leazes، Syke Road
  • شماره ایستگاه: BC35
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDAA-961/1 تا NWDAA-2046
 11. باشگاه پیروزی Burnopfield، Dene View، Newcastle upon Tyne
  • شماره ایستگاه: BC36
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDAB-1 تا NWDAB-1123
  • NWDAC-1 تا NWDAC-497/1
 12. مرکز جشن دیپتون، خیابان فرانت، دیپتون
  • شماره ایستگاه: BC37
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDBB-1 تا NWDBB-1153/2
 13. مسافرخانه شاهزاده ولز، جاده شمالی، فلینت هیل، دیپتون
  • شماره ایستگاه: BC38
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDBC-1 تا NWDBC-1088/2
 14. Christ Church Consett، خیابان پارلمان، Consett
  • شماره ایستگاه: BC39
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDGA-1 تا NWDGA-1473
 15. Christ Church Consett، خیابان پارلمان، Consett
  • شماره ایستگاه: BC40
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDGA-1474 تا NWDGA-2756/3
 16. مدرسه ویلا رئال، جاده ویلا رئال، Consett
  • شماره ایستگاه: BC41
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDGB-3 تا NWDGB-623
 17. مرکز اوقات فراغت Consett (استودیو 3)، خیابان Medomsley، Consett
  • شماره ایستگاه: BC42
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDGC-1 تا NWDGC-862/1
 18. تالار کلیسای سنت جان (مورساید)، جاده چستر، مورساید
  • شماره ایستگاه: BC43
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDIA-1 تا NWDIA-1500
 19. کلیسای متدیست گروو، باغ هالی، گروو
  • شماره ایستگاه: BC44
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDIB-1 تا NWDIB-1062
 20. تالار انجیل، خیابان جلو، Consett
  • شماره ایستگاه: BC45
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDIC-1 تا NWDIC-1378
 21. تالار انجیل، خیابان جلو، Consett
  • شماره ایستگاه: BC46
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDHB-1 تا NWDHB-952/1
  • NWDJC-1 تا NWDJC-191
 22. خانه شهروندان، جاده ایستگاه، Consett
  • شماره ایستگاه: BC47
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDHA-1 تا NWDHA-713
 23. مرکز اجتماعی کروکال، خیابان دوم، کروکال
  • شماره ایستگاه: BC48
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDJA-1 تا NWDJA-426/3
 24. Consett AFC Belle View Stadium (اتاق سرگرمی)، Delves Lane
  • شماره ایستگاه: BC49
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDJB-1 تا NWDJB-995
 25. Consett AFC Belle View Stadium (اتاق سرگرمی)، Delves Lane
  • شماره ایستگاه: BC50
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDJB-996 تا NWDJB-1976/2
 26. تالار دهکده دلوز لین، دلوز لین، Consett
  • شماره ایستگاه: BC51
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDJD-1 تا NWDJD-738
 27. تالار دهکده دلوز لین، دلوز لین، Consett
  • شماره ایستگاه: BC52
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDJD-739 تا NWDJD-1900/3
 28. مرکز اجتماعی ابچستر، شاو لین، ابچستر
  • شماره ایستگاه: BC53
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDCA-1 تا NWDCA-901/1
 29. اتاق مشترک Dene Court، Dene Court، Hamsterley Colliery
  • شماره ایستگاه: BC54
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDCB-1 تا NWDCB-1109
 30. تالار کلیسای متدیست، مدومزلی، کنست
  • شماره ایستگاه: BC55
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDCC-1 تا NWDCC-306/1
  • NWDCD-1 تا NWDCD-228
  • NWDCE-1 تا NWDCE-830
 31. مرکز اجتماعی Leadgate، خیابان Back Plantation، Leadgate
  • شماره ایستگاه: BC56
  • شماره فهرست انتخاباتی: NWDDA-1 تا NWDDA-1033
 32. مرکز اجتماعی Leadgate، خیابان Back Plantation، Leadgate
  • شماره ایستگاه: BC57
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDDA-1034 تا NWDDA-1833/3
 33. کلیسای متدیست لیدگیت، خیابان تاین، لیدگیت
  • شماره ایستگاه: BC58
  • شماره فهرست های انتخاباتی: NWDDB-1 تا NWDDB-856/1
  • NWDDC-1 تا NWDDC-635/1
 34. مدرسه ابتدایی جامعه رولندز گیل، Dominies Close، رولندز گیل
  • شماره ایستگاه: BC13
  • شماره فهرست های انتخاباتی: CDG-1 تا CDG-1119
 35. مرکز اجتماعی رولندز گیل، جاده استراثمور، رولندز گیل
  • شماره ایستگاه: BC14
  • شماره فهرست های انتخاباتی: CEG-1 تا CEG-2202
 36. کلیسای متدیست ترینیتی، جاده جنوبی، چاپول، نیوکاسل آپون تاین
  • شماره ایستگاه: BC15
  • شماره فهرست های انتخاباتی: CFG-1 تا CFG-816
 37. Pineridge، 45 Glamis Crescent، Rowlands Gill
  • شماره ایستگاه: BC16
  • شماره های ثبت نام انتخابات: DAG-1 تا DAG-508/1
 38. مدرسه ابتدایی High Spen، Hugar Road، Rowlands Gill
  • شماره ایستگاه: BC17
  • شماره فهرست های انتخاباتی: DBG-1 تا DBG-1894
 39. تالار روستای کلارا ویل، نمای جنوبی، کلارا ویل، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC1
  • شماره فهرست های انتخاباتی: AAG-1 تا AAG-261/1
 40. سالن تفریحی اماویل، جاده اصلی، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC2
  • شماره های ثبت نام انتخابات: ABG-1 تا ABG-1636/1
 41. باشگاه اجتماعی Crawcrook، خانه صنوبر، خیابان اصلی، Crawcrook
  • شماره ایستگاه: BC3
  • شماره فهرست های انتخاباتی: ACG-1 تا ACG-3013
 42. مرکز اجتماعی گرین ساید، جاده لید، گرین ساید، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC4
  • شماره های ثبت نام انتخابات: ADG-1 تا ADG-2207/3
 43. مرکز اجتماع ستارگی، استارگیت لین، کروک‌هیل، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC5
  • شماره های ثبت نام انتخابات: BAG-1 تا BAG-1780
 44. Ryton RFC، Clubhouse، جاده اصلی، Barmoor، Ryton
  • شماره ایستگاه: BC6
  • شماره های ثبت نام انتخابات: BBG-1 تا BBG-695
 45. تالار کلیسای صلیب مقدس، ایستگاه بانک، روستای رایتون، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC7
  • شماره فهرست های انتخاباتی: BCG-1 تا BCG-896
 46. مدرسه ابتدایی سنت مری و سنت توماس آکویناس، استلا لین، بلایدون
  • شماره ایستگاه: BC8
  • شماره های ثبت نام انتخابات: BDG-1 تا BDG-1387/1
 47. کلیسای متدیست رایتون، جاده گرنج، رایتون
  • شماره ایستگاه: BC9
  • شماره فهرست های انتخاباتی: BEG-1 تا BEG-2280
 48. مرکز اجتماعی بلک هال میل، نمای رودخانه، میل بلک هال، نیوکاسل آپون تاین
  • شماره ایستگاه: BC11
  • شماره فهرست های انتخاباتی: CBG-1 تا CBG-387
 49. The Carers Trust، The Old School، Smailes Lane، Highfield
  • شماره ایستگاه: BC12
  • شماره های ثبت نام انتخابات: CCG-1 تا CCG-822/1
 50. مرکز Winlaton، خیابان شمالی، Winlaton، Blaydon
  • شماره ایستگاه: BC18
  • شماره های ثبت نام انتخابات: DCG-1 تا DCG-2533/1
 51. اتاق مشترک Rydal Crescent، 3 Rydal Crescent، Winlaton، Blaydon
  • شماره ایستگاه: BC19
  • شماره های ثبت نام انتخابات: DDG-1 تا DDG-1292/1
 52. سالن دهکده وینلاتون میل، خیابان می، میل وینلاتون، بلایدون
  • شماره ایستگاه: BC20
  • شماره های ثبت نام انتخابات: DEG-1 تا DEG-610/1
 53. Crocus Close Communal Lounge، Crocus Close، Blaydon Burn
  • شماره ایستگاه: BC21
  • شماره فهرست های انتخاباتی: EAG-1 تا EAG-1832
 54. Blaydon Sure Start Centre، Shibdon Bank، Bleach Green، Blaydon
  • شماره ایستگاه: BC22
  • شماره های ثبت نام انتخابات: EBG-1 تا EBG-2345
 55. اتاق مشترک West Acres، West Acres، Bleach Green، Blaydon
  • شماره ایستگاه: BC23
  • شماره فهرست های انتخاباتی: ECG-1 تا ECG-721
 56. تالار کلیسای متدیست ترینیتی، خیابان لوسی، بلایدون
  • شماره ایستگاه: BC24
  • شماره های ثبت نام انتخابات: EDG-1 تا EDG-1402/1
 57. مرکز اجتماعی و جوانان بلایدون، جاده شیبدون، بلایدون
  • شماره ایستگاه: BC25
  • شماره های ثبت انتخابات: EEG-1 تا EEG-864/1

محل رای گیری خود را پیدا کنید

انتخابات عمومی بریتانیا (UKPGE) در روز پنجشنبه 4 ژوئیه 2024 برگزار خواهد شد. اگر شخصاً یا با وکالت رای می دهید، باید بین ساعت 7 صبح تا 10 بعد از ظهر به شعبه رای گیری که در کارت رای گیری شما نشان داده شده است بروید. اگر در کانتی دورهام زندگی می کنید، می توانید با وارد کردن کدپستی، محل شعبه رای خود را بررسی کنید اینجا.

نامزدهای حوزه انتخابیه Bladen و Consett

نامزدهای زیر در انتخابات شرکت می کنند:

ویکی اندرسون (لیبرال دموکرات)

 • آدرس خانه: گیتهد مرکزی و حوزه انتخابیه ویکهام

دیوید جیمز ایر (اصلاحات بریتانیا)

 • آدرس خانه: گیتهد مرکزی و حوزه انتخابیه ویکهام

ریچارد ادوین سیمپسون (حزب سبز)

 • آدرس منزل: حوزه انتخابیه Bladen و Consett

آنجلا استرلینگ (حزب محافظه‌کار و اتحادیه‌گرا)

 • آدرس منزل: حوزه انتخابیه Bladen و Consett

پل مارک تاپینگ (حزب سوسیال دموکرات)

 • آدرس منزل: حوزه انتخابیه روزندیل و دارون

لیز توئیست (حزب کارگر)

 • آدرس منزل: حوزه انتخابیه Bladen و Consett

  فراموش نکنید که در روز پنجشنبه، 4 جولای 2024، بین ساعت 7:00 صبح تا 10:00 شب رای دهید. رای شما رای شماست – آن را به حساب بیاورید!

  به دلیل تغییرات اخیر مرزها، حوزه انتخابیه دورهام شمال غربی، که قبلاً شامل کنست و روستاهای اطراف آن بود، دیگر وجود ندارد. برای جزئیات بیشتر در مورد این تغییر به مقاله قبلی ما “تغییرات پیشنهادی در محدوده های انتخاباتی پارلمانی و شهرستان دورهام شمالی” مراجعه کنید.

  اعلامیه سلب مسئولیت

  اعتقاد بر این است که تمام اطلاعات ارائه شده در این مقاله در زمان انتشار صحیح است. با این حال، خوانندگان تشویق می شوند تا جزئیات را با بررسی پیوندهای رسمی زیر برای دقت بررسی کنند:

  مجله Consett هیچ مسئولیتی در قبال اشتباهات یا حذفیات در محتوای این مقاله نمی پذیرد.دیدگاهتان را بنویسید