آشنایی با کلر تاکری و کلر بلیک، گلفروش Beveridge – Consett in Focus – Consett Magazine


“با گل بگو” شعار سال ها پیش بود و گل فروشی Beveridge در Consett بیش از صد سال است که آن را با گل می گوید، دو گل فروشی آنجا 59 سال تجربه بین آنها دارند.

هر دو کلر تاکری با 34 سال تجربه و کلر بلیک با 25 سال تجربه، گل فروشی هستند و تنها با استفاده از دستان خود، یک جفت قیچی و گل های تازه آثاری باورنکردنی خلق می کنند.

مانند بسیاری از چیزها، تغییر مد و گل فروشی تفاوتی ندارد. گل هایی که در گذشته مورد علاقه بودند، از بین رفته اند و انواع مختلفی جایگزین آن شده اند و تنها ظاهر گل نیست که در حال تغییر است، بلکه سبک ارائه نیز تغییر می کند، بسیاری از افراد کاغذ را به سلفون دور دسته گل و گل هایشان ترجیح می دهند. تاج گل سنتی ترحیم با بخش مدرن تری جایگزین می شود.

مهارت‌های گلفروشی هنوز مورد تقاضا است، با گل‌هایی که در بسیاری از مناسبت‌ها از جمله تولدها، سالگردها، عروسی‌ها، مراسم تشییع جنازه یا صرفاً برای تشکر از شما یا برای زیباتر کردن خانه‌تان، گل‌ها در کانون توجه قرار دارند، و گل‌فروش برای اطمینان از پایان هر کاری وجود دارد. فروشگاه آنها برای مشتری مناسب است.

داستان و عکس‌های دیوید لک، Consett in Focusدیدگاهتان را بنویسید