ملاقات با جورج مک کی، استاد خیاط و کیت ساز – Consett in Focus – Consett Magazine


خیاطان استاد در ارتش در مقایسه با خیاط های غیرنظامی، مسئولیت ها و مهارت های بیشتری دارند.

جورج مکی در گارد اسکاتلندی به عنوان نوازنده درامز در گروه پایپ شروع به کار کرد. گارد اسکاتلندی یکی از پنج هنگ گارد است که بخش خانگی ارتش بریتانیا را تشکیل می دهد. جورج بعداً یک خیاط در هنگ شد و مسئول نگهداری و ارتقاء لباس‌ها بود و از آنجایی که هنگ متعلق به گارد اسکاتلندی بود، بخش مهمی از لباس تشریفاتی لباس‌های کیلت بود. او همچنین باید مراقب مدال ها و روبان های اهدایی به همکارانش بود.

جورج پس از بازنشستگی از ارتش به‌عنوان استاد خیاط بخش خانه‌داری، کسب‌وکاری را در ساخت و تعمیر کیلت‌های Consett راه‌اندازی کرد، روبان‌هایی روی مدال‌های قدیمی و جدید قرار داد و نشان‌های درجه را به لباس سربازان تازه ارتقا یافته اضافه کرد.

جورج مطمئناً به انواع مشاغلی که در حال حاضر در منطقه ما انجام می شود افزوده است، بنابراین اگر به ترمیم کت و یا روبان مدال نیاز دارید، می دانید به کجا بروید.

داستان و عکاسی توسط کریس بروس، Consett in Focusدیدگاهتان را بنویسید