در رویداد رایگان Little Brass Bash در Consett با موسیقی و سرگرمی جشن بگیرید! – مجله Consett


در رویداد رایگان Little Brass Bash در Consett با موسیقی و سرگرمی جشن بگیرید!

در رویداد رایگان Consett Little Brass Bash در جمعه 12 ژوئیه در خیابان میدل، Consett به مشارکت Derwent Valley (DVP) بپیوندید!

برنامه سرگرمی از ساعت 18 شروع می شود و شامل:

  • موسیقی زنده از Consett Brass، Consett Salvation Army Brass Band و گروه های بین المللی، Young Pilgrims و Heavy Beat Brass Band
  • سرگرمی از سیرک نکا
  • نقاشی صورت رایگان و خالکوبی براق
  • راهپیمایی موسیقی خیابان میانه (یک اسب سرگرمی بیاورید و به آن بپیوندید!)
  • خرده فروش دیر باز می شود

برای اطلاعات بیشتر به derwentvalleylife.org.uk مراجعه کنیددیدگاهتان را بنویسید