با رادنی بریتون، آهنگر آشنا شوید – Consett در تمرکزرادنی بریتون و استوارت موران در Backstone Burn Forge با یکدیگر همکاری می کنند

آهنگر، متالورژیست ماهر، در ساختن اشیاء عمدتاً از آهن یا فولاد و گاهی از فلزات دیگر از طریق فرآیند آهنگری تخصص دارد.

08 آوریل 2024: پروژه کار و تجارت Consett in Focus (CiF) – رادنی بریتون، آهنگر و فریر، Backstone Burn Forge، Blackhill، Consett، Co. دورهام، انگلستان (عکس از جورج لجر عکاسی)

رادنی بریتون یک آهنگر (و آهنگر) نسل دوم است و از فورج پدرش در بلک‌هیل مدیریت می‌کند و هنوز هم کار می‌کند. او بیشتر مهارت های عملی خود را با تماشای و کمک به پدرش در محل کار به دست آورد، اما مدارک آهنگری و آهنگری خود را در هرفورد و کالج لودلو به دست آورد.

08 آوریل 2024: پروژه کار و تجارت Consett in Focus (CiF) – رادنی بریتون، آهنگر و فریر، Backstone Burn Forge، Blackhill، Consett، Co. دورهام، انگلستان (عکس از جورج لجر عکاسی)

در بازدید ما، رادنی به استوارت موران، آهنگر و آهنگر در خلیج ویتلی کمک می‌کرد و به عنوان بخشی از تیم انگلیس برای مسابقات بین‌المللی آماده می‌شد.

08 آوریل 2024: پروژه کار و تجارت Consett in Focus (CiF) – رادنی بریتون، آهنگر و فریر، Backstone Burn Forge، Blackhill، Consett، Co. دورهام، انگلستان (عکس از جورج لجر عکاسی)


***به روز رسانی – استوارت هر دو مسابقه خود را در رقابت های 2024 برد و به انگلیس کمک کرد تا در مجموع پیروز شود***

08 آوریل 2024: پروژه کار و تجارت Consett in Focus (CiF) – رادنی بریتون، آهنگر و فریر، Backstone Burn Forge، Blackhill، Consett، Co. دورهام، انگلستان (عکس از جورج لجر عکاسی)

پست ملاقات رادنی بریتون آهنگر – Consett در فوکوس اولین بار در مجله Consett ظاهر شد – اخبار محلی مثبت برای Consett، County Durham.

دیدگاهتان را بنویسید